Insurance Scan

Team Business aangepast

Check je verzekeringen met
de Insurance Scan

De Insurance Scan biedt jou een check-up van jouw professionele verzekeringen. In minder dan 5 minuten krijg je een overzicht van de noodzakelijke beroepsverzekeringen voor jou, je activiteit en je medewerkers.

insurance scan

De risicoscan brengt verschillende elementen in kaart:

  • Doorlichting van de werking en activiteit van je onderneming vanuit verzekeringsoogpunt
  • Inventarisatie van de contracten (klanten, leveranciers, gehuurde/verhuurde roerende en/of onroerende goederen…)
  • Overzicht van welke risico’s vermeden/gereduceerd kunnen worden d.m.v. preventie en/of andere technieken
  • Gedetailleerde analyse van de bijzondere voorwaarden van en de bedongen clausules in al je verzekeringen
  • In verband brengen van de behoeften van je bedrijf en de huidige verzekeringsoplossingen
  • Overlappende / overbodige verzekeringsoplossingen
  • Lacunes in je verzekeringsdossiers

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Doe de check