Hoe kan je beleggen met je vennootschap?

Ook met je vennootschap beschik je over verschillende opties om te beleggen. Lees hier hoe je met je liquiditeitsoverschotten op zoek gaat naar rendement.

Beleggen vennootschap

Vooraleer je eraan denkt om met cash uit je vennootschap te beleggen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je al alle mogelijkheden benut hebt om geld uit je vennootschap naar je privévermogen over te hevelen. Enkele voorbeelden:

  • Betaal je de maximumbijdrage voor je VAPZ?
  • Betaal je de maximumpremie voor een individuele pensioentoezegging (IPT)? Heb je ook een maximale backservice gestort?
  • Keer je jezelf een onkostenvergoeding uit?
  • Verhuur je een gedeelte van je woning aan je vennootschap?
  • Gun je jezelf maaltijdcheques?

Vergeet niet om voldoende financiële buffer binnen je vennootschap aan te houden, voor als het even wat minder gaat. Heb je daarna nog marge binnen je vennootschap, dan kan je eraan denken om te beleggen.

Welke beleggingspistes kan je bewandelen met je vennootschap?

1. Je neemt een tak 26-verzekering

Dit is een kapitalisatiecontract dat je afsluit bij een Belgische verzekeraar. Je geniet doorgaans een gewaarborgde intrestvoet. Je betaalt geen premietaksen. Je vennootschap betaalt 30% roerende voorheffing op het rendement. Die belasting mag de vennootschap wel aftrekken van de vennootschapsbelasting die ze moet betalen.

2. Je belegt in tak 6 (Luxemburg)

Een tak 6-verzekering is een Luxemburgse belegging, waarmee je investeert in beleggingsfondsen. Je hebt keuze uit een breed gamma aan fondsen, en krijgt op die manier mogelijk uitzicht op een aantrekkelijk rendement. Tegelijkertijd loop je natuurlijk een beleggingsrisico, want zekerheden bestaan er niet. Je betaalt bij tak 6 geen premie-, beurs- of effectentaks. Realiseert je vennootschap een meerwaarde? Dan wordt die belast in de vennootschapsbelasting. Minwaarden zijn aftrekbaar.

3. Je zet het geld op een termijnrekening

Je geniet dan een gewaarborgde intrestvoet en betaalt 30% roerende voorheffing op de intresten. Je kan het geld niet voortijdig opvragen.

4. Je vennootschap belegt rechtstreeks

Je kan met je vennootschap rechtstreeks in activa (zoals aandelen of obligaties) beleggen.

  • Beleg je in aandelen, dan houdt dit risico’s in. Koersschommelingen zijn nu eenmaal onvermijdbaar. Je betaalt vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarde, terwijl minwaarden niet aftrekbaar zijn. Je betaalt beurstaksen.
  • Kies je voor obligaties, dan betaal je vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarden en de coupons. Minwaarden zijn dan wel aftrekbaar. Je betaalt ook beurstaksen.

5. Je investeert in vastgoed

  • Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een gesplitste aankoop, waarbij jij de naakte eigendom van het pand koopt en je vennootschap het vruchtgebruik. Eenmaal het vruchtgebruik afgelopen is, word jij automatisch volle eigenaar.
  • Je kan ook onroerend goed aankopen om het te verhuren.

Handig is dat je jouw pensioenplannen kunt gebruiken om vastgoed binnen de EER (de EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) te kopen, bouwen of verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan je VAPZ of IPT (in combinatie met een bulletkrediet).

Vraag meteen een offerte voor een belegging via je vennootschap.