Negatieve rente op cashoverschotten

Banken rekenen een negatieve rente aan op bedragen boven 250.000 euro. Wij bieden je een slim alternatief aan!

Vanaf 250.000 euro wordt een negatieve rente van 0,5 % aangerekend. In de eerste helft van dit jaar leverde dit meer dan 150 miljoen euro rente op voor de banken. Wat kan je hieraan doen? 

  • Je kan kiezen voor tak 26, een kapitalisatiecontract met vaste looptijd. Hier worden de cashoverschotten beschermd en je hebt recht op kapitaalsgarantie. Je hoeft ook geen premietaks te betalen. 
  • Wil je op hogere interesten mikken en op maat beleggen? Dan is een tak 6-kapitalisatiecontract misschien iets voor jou. Voordeel: je geniet van het rendement van de beurs. 
  • Als de beurs een slecht rendement kent, dan is de minwaarde van de tak 6 fiscaal aftrekbaar als kost in de vennootschapsbelasting. 
  • Vaak wordt het DBI-bevek naar voor geschoven als de oplossing, maar als je voor het definitief belaste inkomen (DBI) kiest kan je alleen in aandelen beleggen. Met het tak 6-kapitalisatiecontract kan je jouw cashoverschotten verspreiden over verschillende activaklassen en kan Akses & Smismans het profiel van de klant respecteren. 

Twijfel je welk contract je het meeste voordeel oplevert? Kom eens langs! Wij bekijken met jou alles in detail en verschaffen je de info die je nodig hebt om de juiste keuze te maken.