Nieuwe verzekeringsregeling voor verenigingswerkers

Ben je betrokken bij een socioculturele vereniging of sportclub? Ontvangen de medewerkers van die vereniging een (beperkte) vergoeding? Dan is die vereniging/sportclub sinds 1 januari 2022 verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor deze medewerkers.

Afhankelijk van het beroep en het aantal uren dat de medewerker in de vereniging presteert levert het ook een vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgever van de vereniging/sportclub.

Er komen heel wat profielen in aanmerking voor deze verzekering. We sommen er een aantal op.

  • Sportsector: animatoren, trainers en monitoren die sportactiviteiten in goede banen leiden, conciërges van infrastructuur voor jongeren, mensen die de promotie van verenigingen helpen verzorgen door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen of de website te beheren…
  • Socioculturele sector: artistiek begeleider in de amateurkunstensector en animatoren van opleidingen of voorstellingen over culturele, artistieke of maatschappelijke thema’s

Er werd een stabiel juridisch kader uitgewerkt voor deze profielen. Hierin staat dat het voor hen mogelijk is om tot 450 uur voor een sportvereniging of tot 300 uur voor een socioculturele vereniging te werken. Als werknemer betaal je hiervoor slechts 10% personenbelasting.

Hoe krijg ik dit geregeld?

Allereerst moet er een arbeidsongevallenverzekering (AO) afgesloten worden door de werkgever (= de vereniging/sportclub). Daarnaast is er een verplichte Dimona. Dat is de elektronische aangifte bij de RSZ van de tewerkstelling van de werknemers bij de vereniging/sportclub. Bepaalde werkgevers uit de socioculturele sector en sportsector ontvangen immers een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen als hun werknemers het aantal uren dat ze presteren in de sport- of socioculturele sector niet overschrijden. Meer info hierover vind je hier.

Maak een afspraak en we helpen jou graag verder!